BDSwiss

CFD/Forex Black Account Commodities Asset List
COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.154
USOIL 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -17.25 -29.25 0.039
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.75 -18.75 0.042
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 -4.995 -0.84 0.95
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1.5975 -3.33 0.35
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -0.75 -8.25 2.86


Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.