BDSwiss

Mga Teknikal na Panuto na Binigyang Kahulugan at Ipinaliwanag

Isang gabay sa pag-unawa at paggamit ng mga pinakasikat na teknikal na panuto

  • RSI – Relative Strength Index
  • Average Directional Index
  • Parabolic SAR
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • Bollinger Bands®
  • Linearly Weighted Moving Average
  • Exponential Moving Average
  • Simple Moving Average
  • Stochastic Oscillator

Hindi pa kayo nakapagparehistro?
Magbukas ng Account upang Maakseso nang LIBRE

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal sa Forex/CFDs at Iba Pang Mga Derivatives ay higit na nagbabakasakali at may kaakibat na mataas na antas ng panganib.