BDSwiss

Kjøp og selg handelsvarer hos BDSwiss

Handle med noen av de mest populære råvarene

Handle noen av de mest fremtredende råvare-CFD-er som olje, gull, kaffe eller sukker. Bemerk at du, når du handler med disse produktene, ikke tar eierskap i det underliggende aktivumet, men spekulerer i dets kursutvikling. Se oversikt over aktiva.

Ingen provisjon!

BDSwiss oppkrever ingen provisjon på vellykkede handler, men vi opererer derimot med ulike spread-krav avhengig av valgt aktivum.

Kjøp og selg handelsvarer med belåning (marginer helt nede i 1 %)

Handle olje, gull og sølv med giring opptil 1:100. Bemerk at giring kan mangedoble fortjeneste såvel som tap.

Sett din egen ordreposisjon

Bruk din egen innsikt og markedskunnskap til å bestemme volum og retning på handlene dine. Du kan plassere posisjoner på både stigende og fallende kurser. Bemerk vennligst at handel med råvarer er forbundet med en høy grad av risiko.

Kontroll over profitt og tap

Sett forhåndsbestemte grenser for fortjeneste og tap slik at dine posisjoner lukkes automatisk når kursen når de bestemte verdiene. Husk at du kan begrense eventuelle tap ved å benytte deg av våre risikobegrensnings-verktøy, men disse beskytter deg ikke mot potensielle større, kumulative tap.

Invester nå
Kapitalen din er risikoutsatt

 

Handelsvilkår og aktivaliste

Risiko: Å handle med forex/CFD-er og andre derivater er spekulativt og innebærer høy risiko hvor du står i fare for å tape hele innskuddet ditt.